ABC Nyheter

Meny

Nyheter

– Skift­ar­beid gir søvn­pro­ble­mer

Verst er faste nattskift og tre-skift-turnus, viser undersøkelse blant norske sykepleiere.

Nesten syv av ti sykepleiere som jobber en turnus bestående av dag-, kveld- og nattskift opplever søvnproblemer, ifølge ny studie. Foto: Colourbox.com
Nesten syv av ti sykepleiere som jobber en turnus bestående av dag-, kveld- og nattskift opplever søvnproblemer, ifølge ny studie. Foto: Colourbox.com

tirsdag 12.02.2013, kl. 09:57:16

En ny undersøkelse gjennomført av forskere fra Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer ved Haukeland universitetssykehus viser at søvnproblemer er utbredt blant skiftarbeidende sykepleiere, med søvnløshet, redusert søvnlengde og søvnighet i arbeidstiden.

1586 norske sykepleiere har besvart spørreskjemaet Bergen Skiftarbeid Sleep Questionnaire. Resultatene viser at søvnforstyrrelser varierer for de ulike skiftordningene, melder Forskning.no.

Les også: Norsk studie fastslår kreftrisiko ved nattarbeid

Søvnproblemer relatert til nattskift er mer utbredt blant tre-skift turnus arbeidere, de som veksler på å jobbe dag, kveld og natt, enn de som jobber fast natt. Nesten syv av ti i første gruppe (68 prosent) opplevde søvnproblember, sammenlignet med 42 prosent i den andre gruppa. 

Blant faste nattarbeidere var over 11 prosent utsatt for søvnproblemer på fritiden, mens tilsvarende for dem som jobber to-skiftordninger eller tre-skiftordninger er henholdsvis 4,2 prosent og 3,6 prosent, ifølge studien som er gjennomført sammen med forskere fra Karolinska Institutet i Sverige.

Les også: - Dårlig søvn kan gi problemer i parforholdet

Selv om søvnproblemer dukket opp i alle skift og turnusordninger, viste sykepleierundersøkelsen at forekomsten av skift-relaterte søvnforstyrrelser var høyest i tre-skift turnus og fast nattskift.

Funnene bekrefter tidligere undersøkelser som viser at den negative effekten av skiftarbeid er avhengig av typen vakter og hvordan de roterer.

Tiltak for å begrense søvnproblemer er blant annet å la turnusen følger dagsrytmen, altså ha dagvakt som første skift, kveldsvakt som annet skift og nattvakt som eventuelt tredje skift, og ha færrest mulig natteskift på rad.

Tidligere norsk forskning har vist at sykepleiere som jobber i turnus har flere psykiske plager enn kolleger som kun jobber på dagtid.

Les mer: - Skiftarbeid gir flere psykiske plager

Del artikkelen på: